Rada Rodziców:  46 8658 0009 0000 0273 2000 0010
w tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę

Ubezpieczenia:   18 1090 2095 0000 0001 2199 1276
w tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę

Wyżywienie:  11 1090 2095 0000 0001 2199 1208
w tytule imię i nazwisko oraz daty korzystania