W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi z dniem 19 października 2020 r., w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły i ich rodzin, wprowadza się organizację zajęć w formie hybrydowego nauczania.
Po ustaleniach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z organem prowadzącym oraz gronem pedagogicznym zajęcia będą odbywały się zgodnie harmonogramem, stanowiącym załącznik do zarządzenia, według obowiązującego planu zajęć, który dotyczy pełnych tygodni nauki.
1.Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem zajęć z zachowaniem obowiązujących od 1 września 2020 r. procedur organizacji zajęć w okresie pandemii covid-19.
2.Zajęcia zdalne odbywają się według planu. Wszystkie lekcje rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem zajęć. Trwają 30 min., przerwy między zajęciami są wydłużone, by uczniowie mogli odejść od komputera.
Zarządzenie obowiązuje do odwołania.
Dyrektor szkoły
Barbara Mendocha